Life Planning Platform

Vaardigheid de basis van een waardevol advies

Je leeft je leven maar één keer. Als je jong bent lijkt dat een bijna oneindige zee van tijd met ongekende mogelijkheden. Als je het aan oude mensen vraagt dan zeggen ze bijna allemaal dat het zo voorbij is.

Als adviseur mensen helpen om die beschikbare tijd en middelen goed te benutten is een hele verantwoordelijkheid!

Op het life planning platform verzamelen wij gegevens voor consumenten en adviseurs die er belang aan hechten dat de kwaliteit van leven geoptimaliseerd wordt. Hiervoor zijn drie zaken van groot belang, te weten:

- Kennis

- Hulpmiddelen

- Vaardigheid

Wat een adviseur moet weten en welke hulpmiddelen het best gebruikt kunnen worden is onderwerp van vele vakexamens. Anders is het als het gaat om de vaardigheid, en meer specifiek de vaardigheid om de consument echt te begrijpen en te stimuleren om juist die zaken aan te pakken die de kwaliteit van leven vergroten.

De adviseurs op dit platform hebben zich door middel van intensieve vakopleidingen meer dan gemiddeld bekwaamd om consumenten daarbij echt van dienst te zijn. Hun advies zal per definitie gericht zijn op de mens. Geld is en blijft een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit van het leven te beïnvloeden maar wordt nooit een doel op zich.

Check het Register voor een Life Planner bij u in de buurt.

Top | info@lifeplanners.nl